Fidaullah Shah Marwat

Найдено 194 композиции

8:26
Sta Da Faryb Daka Khnda WaFidaullah Shah Marwat
8:11
Pa Ta Senga Warzay Shpay DiFidaullah Shah Marwat
9:12
Na ye Kawom Na Gelay Mala RaziFidaullah Shah Marwat
6:40
Yaar Na IstefaFidaullah Shah Marwat
9:47
8:25
Deyr Ym Stry Bas La Dagha IntezarFidaullah Shah Marwat
6:41
Meena Ke Da YaarFidaullah Shah Marwat
8:57
10:17
6:51
9:12
Da Akhtar Pa Awl SaharFidaullah Shah Marwat
14:09
9:12
8:50
Pashtoona Wawora Yari Lar Jorh Ka Bar JorhawiFidaullah Shah Marwat
2:34
Siyali DaFidaullah Shah Marwat
15:07
5:10
5:59
5:37
Ashna Rana Juda ShoFidaullah Shah Marwat
9:22
Janan ZamaFidaullah Shah Marwat
12:24
Speena Zh Dy KramFidaullah Shah Marwat
8:25
Har Yo Raz Ba Tarta WaymFidaullah Shah Marwat
8:07
Khudai Da Rawali Ta ByaFidaullah Shah Marwat
13:39
Senator Sajad Da Vote Haqdar DayFidaullah Shah Marwat
8:53
Da Baran SaskiFidaullah Shah Marwat
3:27
Khub Aram Khanda La Zwanda Tlaili DaFidaullah Shah Marwat
7:39
5:51
Wasi SaydFidaullah Shah Marwat
4:28
6:28
Sta TasverFidaullah Shah Marwat
14:42
Mola WayaFidaullah Shah Marwat
8:16
Pa Zara Mey Tol Akhtar DaiFidaullah Shah Marwat
4:55
Shondy Gulabi LaryFidaullah Shah Marwat
4:35
Ghamjan ZahraFidaullah Shah Marwat
14:27
Tora LaylaFidaullah Shah Marwat
11:22
Khalak KhairanFidaullah Shah Marwat
10:34
Sheen KhaliyeFidaullah Shah Marwat
11:19
Ali Hadi Ta Da Kormy Azmari TaFidaullah Shah Marwat
6:03
Baghi JananFidaullah Shah Marwat
12:12